گزارش سلامت سایت : https://rasandarb.ir/

به دقت گزارش سلامت (آنالیز سایت , چک سئو سایت , سرعت سایت و... ) را بررسی کنید و با عمل به توصیه های دکتر سایت همیشه سایت سالمی داشته باشید

تاریخ آنالیز سایت : 2020-02-04 10:21:55


دکتر سایت found 11 major issues

Page Title

Page Title : درب ضد سرقت | قیمت انواع درب ضد سرقت


Your page title does not exceed 60 characters. It's fine.

Knowledge Base
Title is the heading of the webpage. The sentence or string enclosed between html title tag () is the title of your website. Search engines searches for the title of your website and displays title along with your website address on search result. Title is the most important element for both SEO and social sharing. Title should be less than 50 to 60 characters because search engine typically displays this length of string or sentence on search result. A good title can consist the primary keyword, secondary keyword and brand name. For example a fictitious gaming information providing sites title may be like "the future of gaming information is here". A webpage title should contain a proper glimpse of the website. title is important element as an identification of your website for user experience, SEO and social sharing. So have a nice and catching title.
Learn more

Meta Description

Meta Description : درب ضد سرقت رسان


Your meta description does not exceed 150 characters. It's fine.

Knowledge Base
Description is the full interpretation of your website content and features. Most often it is a short paragraph that describe what are features and information provided by the website to its visitors. You may consider it a advertising of your website. Although not important for search engine ranking but very important for hits or visits through search engine results. Description should be less than 150 character because search engine shows this length of paragraph on search result. And every page of website should contain an unique description to avoid description duplication. Description is the definition of your website for user experience so form it as complete but short and precise illustration of your website.

Meta Keyword

Meta Keyword : درب ضد سرقت,قیمت درب ضد سرقت,خرید درب ضد سرقت

Knowledge Base
Meta keywords are keywords inside Meta tags. Meta keywords are not likely to be used for search engine ranking. the words of title and description can be used as meta keywords. it is a good idea for SEO other than search engine ranking.

Single Keywords

Keyword Occurrence Density Possible Spam
درب 542 645.238 % No
ضد 382 454.762 % No
و 365 434.524 % No
سرقت 365 434.524 % No
از 225 267.857 % No
در 216 257.143 % No
های 210 250 % No
می 207 246.429 % No
به 197 234.524 % No
که 169 201.19 % No
است 116 138.095 % No
با 104 123.81 % No
را 94 111.905 % No
قفل 92 109.524 % No
این 91 108.333 % No
باشد 90 107.143 % No
استفاده 77 91.667 % No
برای 69 82.143 % No
ها 68 80.952 % No
شده 67 79.762 % No

Two Word Keywords

Keyword Occurrence Density Possible Spam
ضد سرقت 362 430.952 % No
درب ضد 276 328.571 % No
درب های 92 109.524 % No
های ضد 69 82.143 % No
می باشد 42 50 % No
می شود 41 48.81 % No
است که 32 38.095 % No
اطلاعات کامل 31 36.905 % No
تومان اطلاعات 31 36.905 % No
کامل درب 30 35.714 % No
درب ها 29 34.524 % No
سرقت ترک 26 30.952 % No
سرقت مدل 25 29.762 % No
شده است 25 29.762 % No
از درب 23 27.381 % No
که در 20 23.81 % No
و همچنین 20 23.81 % No
توجه به 19 22.619 % No
بر روی 19 22.619 % No
یکی از 19 22.619 % No

Three Word Keywords

Keyword Occurrence Density Possible Spam
درب ضد سرقت 263 313.095 % No
های ضد سرقت 66 78.571 % No
درب های ضد 59 70.238 % No
تومان اطلاعات کامل 31 36.905 % No
اطلاعات کامل درب 30 35.714 % No
کامل درب ضد 29 34.524 % No
ضد سرقت ترک 26 30.952 % No
ضد سرقت مدل 25 29.762 % No
ضد سرقت به 18 21.429 % No
ضد سرقت چینی 17 20.238 % No
این درب ها 16 19.048 % No
با توجه به 16 19.048 % No
ضد سرقت در 15 17.857 % No
قفل درب ضد 14 16.667 % No
ضد سرقت را 14 16.667 % No
ضد سرقت ایرانی 13 15.476 % No
استفاده می شود 13 15.476 % No
و نیم لنگه 13 15.476 % No
بر روی درب 13 15.476 % No
سرقت دو لنگه 12 14.286 % No

Four Word Keywords

Keyword Occurrence Density Possible Spam
درب های ضد سرقت 56 66.667 % No
تومان اطلاعات کامل درب 30 35.714 % No
کامل درب ضد سرقت 29 34.524 % No
اطلاعات کامل درب ضد 29 34.524 % No
درب ضد سرقت مدل 24 28.571 % No
درب ضد سرقت ترک 18 21.429 % No
قفل درب ضد سرقت 14 16.667 % No
درب ضد سرقت در 13 15.476 % No
درب ضد سرقت را 12 14.286 % No
یک و نیم لنگه 12 14.286 % No
ضد سرقت دو لنگه 12 14.286 % No
درب ضد سرقت به 10 11.905 % No
درب ضد سرقت یک 9 10.714 % No
ضد سرقت یک و 9 10.714 % No
درب ضد سرقت ایرانی 9 10.714 % No
سرقت یک و نیم 9 10.714 % No
درب ضد سرقت دو 8 9.524 % No
ضد سرقت ترک اصل 8 9.524 % No
درب ضد سرقت از 8 9.524 % No
های ضد سرقت چینی 8 9.524 % No

Keyword Usage

The most using keywords do not match with meta keywords.

Knowledge Base
Keyword usage is the using of your keywords inside Meta tags and contents of your website. Use keywords that describes your site properly for precise search engine result of your website.

Total Words

Total Words : 84

Knowledge Base
Unique words are uncommon words that reflects your site features and informations. Search engine metrics are not intended to use unique words as ranking factor but it is still useful to get a proper picture of your site contents. Using positive unique words like complete, perfect, shiny, is a good idea user experience.

Stop words are common words like all the preposition, some generic words like download, click me, offer, win etc. since most used keyword may be a slight factor for visitors you are encouraged to use more unique words and less stop words.

Text/HTML Ratio Test

Site passed text/HTML ratio test.

Text/HTML Ratio Test : 62%

Knowledge Base
The ideal page's ratio of text to HTML code must be lie between 20 to 60%. Because if it is come less than 20% it means you need to write more text in your web page while in case of more than 60% your page might be considered as spam.

HTML Headings

H1(1)

 • فروشگاه درب ضد سرقت

H2(42)

 • محصولات درب ضد سرقت
 • افزایش امنیت درب ضد سرقت
 • قفل درب ضد سرقت
 • انواع قفل ضد سرقت :
 • درب ضد سرقت
 • خرید اینترنتی درب ضد سرقت
 • قیمت درب ضد سرقت
 • انواع درب ضد سرقت
 • درب ضد سرقت ایرانی
 • درب ضد سرقت ترک
 • درب ضد سرقت چینی
 • درب ضد سرقت ارزان
 • مزایای درب ضد سرقت
 • بهترین نوع درب ضد سرقت با توجه به بودجه
 • درب ضد حریق
 • اجزای درب ضد سرقت
 • راهنمای خرید درب ضد سرقت
 • مقایسه دربهای ضد سرقت ایرانی،چینی و ترک
 • مشخصات و ویژگی های درب ضد سرقت
 • درب داخلی ساختمان(درب اتاقی)
 • درب hdf | قیمت درب hdf
 • تعمیر و رگلاژ درب ضد سرقت
 • درب آکوستیک (درب ضد صدا)
 • آموزش نصب درب ضد سرقت
 • ابعاد استاندارد درب ضد سرقت
 • تعویض درب معمولی با درب ضد سرقت
 • رنگ بندی درب ضد سرقت
 • تعویض مغزی قفل درب ضد سرقت
 • بورس درب ضد سرقت در تهران
 • نصاب درب ضد سرقت
 • چهارچوب درب ضد سرقت 
 • باز کردن قفل درب ضد سرقت بدون کلید
 • نکاتی که در هنگام خرید درب ضد سرقت باید به آن توجه کرد
 • درب اتاقی ملامینه
 • درب لابی
 • نصب قفل دیجیتال برای درب ضد سرقت
 • درب ضد سرقت دو لنگه
 • درب ضد سرقت یک و نیم لنگه
 • انواع رویه و روکش درب ضد سرقت
 • تشخیص درب ضد سرقت ترک اصل
 • درب ضد سرقت ویلایی
 • مطالب مفید

H3(43)

 • درب ضد سرقت مدل مارکوتری
 • درب ضد سرقت مدل دو قاب کیان
 • درب ضد سرقت مدل آرسام
 • درب ضد سرقت مدل اکونومی تک قفل
 • درب ضد سرقت مدل دو قاب حصیری
 • درب ضد سرقت مدل سه قاب حصیری
 • درب ضد سرقت مدل سينوس
 • درب ضد سرقت مدل آبشار
 • درب ضد سرقت مدل سه قاب آریا
 • درب ضد سرقت مدل تاویژ
 • درب ضد سرقت مدل ویکتوریا
 • درب ضد سرقت مدل آراز یک و نیم لنگه
 • درب ضد سرقت مدل آراز
 • درب ضد سرقت مدل باتیس
 • درب ضد سرقت مدل سه قاب نوین
 • درب ضد سرقت مدل ونوس
 • درب ضد سرقت سارای
 • درب ضد سرقت ونی گلس
 • درب ضد سرقت مدل سه قاب پنج
 • درب ضد سرقت مدل باتیس دولنگه
 • درب ضد سرقت ونی گلس سفید
 • درب ضد سرقت پلازا
 • درب ضد سرقت مدل ونوس یک رو فلز
 • درب ضد سرقت مدل نگین
 • درب ضد سرقت مدل کسری
 • درب ضد سرقت ونی گلس دو لنگه
 • درب ضد سرقت مدل باتیس سفید
 • درب ضد سرقت مدل ونوس 1 و نیم لنگه
 • درب ضد سرقت ونوس گردویی روشن
 • درب ضد سرقت مدل کمان
 • درب هاى ضد سرقت مدل ونوس پی وی سی سفید
 • الف-قفل ضد سرقت کلیدی :
 • ب-قفل ضد سرقت هوشمند
 • تعداد کلیدهای درب ضد سرقت
 • باز کردن قفل درب ضد سرقت که قفل نشده
 • باز کردن درب ضد سرقت قفل شده
 • ویژگی های درب لابی
 • کلید کارگری درب ضد سرقت چیست؟ تعداد کلید های درب ضد سرقت
 • درب ضد سرقت آپارتمانی | درب آپارتمان ضد سرقت
 • درب ضد سرقت ویلایی | قیمت درب ضد سرقت ویلایی
 • تشخیص درب ضد سرقت ترک اصل | فروش درب ضد سرقت ترک اصل
 • انواع روکش و رویه درب ضد سرقت | تعویض روکش درب ضد سرقت
 • درب ضد سرقت یک و نیم لنگه | ابعاد درب ضد سرقت 1.5 لنگه

H4(2)

 • ۱-کلید اصلی
 • ۲-کلید کارگری

H5(0)

H6(0)

Knowledge Base
h1 status is the existence of any content inside h1 tag. Although not important like Meta titles and descriptions for search engine ranking but still a good way to describe your contents in search engine result.

h2 status less important but should be used for proper understanding of your website for visitor.

robot.txt

Your site does not have robot.txt.

Knowledge Base
robots.txt is text file that reside on website root directory and contains the instruction for various robots (mainly search engine robots) for how to crawl and indexing your website for their webpage. robots.txt contains the search bots or others bots name, directory list allowed or disallowed to be indexing and crawling for bots, time delay for bots to crawl and indexing and even the sitemap url. A full access or a full restriction or customized access or restriction can be imposed through robots.txt.

robots.txt is very important for SEO. Your website directories will be crawled and indexed on search engine according to robots.txt instructions. So add a robots.txt file in your website root directory. Write it properly including your content enriched pages and other public pages and exclude any pages which contain sensitive information. Remember robots.txt instruction to restrict access to your sensitive information of your page is not formidable on web page security ground. So do not use it on security purpose.
Learn more

Sitemap

Your site have sitemap
Location: https://rasandarb.ir//sitemap.xml

Knowledge Base
Sitemap is a xml file which contain full list of your website urls. It is used to include directories of your websites for crawling and indexing for search engine and access for users. it can help search engine robots for indexing your website more fast and deeply. It is roughly an opposite of robots.txt You can create a sitemap.xml by various free and paid service or you can write it with proper way (read about how write a sitemap).

Also keep these things in mind:
1) Sitemap must be less than 10 MB (10,485,760 bytes) and can contain maximum 50,000 urls. if you have more uls than this create multiple sitemap files and use a sitemap index file.
2) Put your sitemap in website root directory and add the url of your sitemap in robots.txt.
3) sitemap.xml can be compressed using grip for faster loading.

Broken link: a broken link is an inaccessible link or url of a website. a higher rate of broken links have a negative effect on search engine ranking due to reduced link equity. it also has a bad impact on user experience. There are several reasons for broken link. All are listed below.
1) An incorrect link entered by you.
2) The destination website removed the linked web page given by you. (A common 404 error).
3) The destination website is irreversibly moved or not exists anymore. (Changing domain or site blocked or dysfunctional).
4) User may behind some firewall or alike software or security mechanism that is blocking the access to the destination website.
5) You have provided a link to a site that is blocked by firewall or alike software for outside access.
Learn more or Learn more

Internal Vs. External Links

Total Internal Links? 115
Total External Links? 1

Internal Links

 • https://rasandarb.ir
 • https://rasandarb.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA
 • https://rasandarb.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C
 • https://rasandarb.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
 • /home/gallery
 • /home/contactus
 • /article/49/درب-ضد-سرقت-مدل-مارکوتری
 • /article/49/درب-ضد-سرقت-مدل-مارکوتری
 • /article/48/دو-قاب-کیان
 • /article/48/دو-قاب-کیان
 • /article/47/arsam-door
 • /article/47/arsam-door
 • /article/39/درب-ضد-سرقت-مدل-ملامینه
 • /article/39/درب-ضد-سرقت-مدل-ملامینه
 • /article/38/درب-ضد-سرقت-مدل-دو-قاب-حصیری
 • /article/38/درب-ضد-سرقت-مدل-دو-قاب-حصیری
 • /article/37/درب-ضد-سرقت-مدل-سه-قاب-حصیری
 • /article/37/درب-ضد-سرقت-مدل-سه-قاب-حصیری
 • /article/36/درب-ضد-سرقت-مدل-سينوس
 • /article/36/درب-ضد-سرقت-مدل-سينوس
 • /article/35/درب-ضد-سرقت-مدل-آبشار
 • /article/35/درب-ضد-سرقت-مدل-آبشار
 • /article/34/درب-ضد-سرقت-مدل-سه-قاب-آریا
 • /article/34/درب-ضد-سرقت-مدل-سه-قاب-آریا
 • /article/33/درب-ضد-سرقت-مدل-تاویژ
 • /article/33/درب-ضد-سرقت-مدل-تاویژ
 • /article/32/درب-ضد-سرقت-مدل-ویکتوریا
 • /article/32/درب-ضد-سرقت-مدل-ویکتوریا
 • /article/31/درب-ضد-سرقت-مدل-تشریفات
 • /article/31/درب-ضد-سرقت-مدل-تشریفات
 • /article/30/درب-ضد-سرقت-مدل-آراز
 • /article/30/درب-ضد-سرقت-مدل-آراز
 • /article/29/درب-ضد-سرقت-مدل-باتیس
 • /article/29/درب-ضد-سرقت-مدل-باتیس
 • /article/28/-درب-ضد-سرقت-مدل-سه-قاب-ترک
 • /article/28/-درب-ضد-سرقت-مدل-سه-قاب-ترک
 • /article/27/-درب-ضد-سرقت-مدل-ونوس-
 • /article/27/-درب-ضد-سرقت-مدل-ونوس-
 • /article/26/-درب-ضد-سرقت-سارای-لوکس
 • /article/26/-درب-ضد-سرقت-سارای-لوکس
 • /article/25/-درب-ضد-سرقت-ونی-گلس
 • /article/25/-درب-ضد-سرقت-ونی-گلس
 • /article/24/مدل-سه-قاب-پنج
 • /article/24/مدل-سه-قاب-پنج
 • /article/23/درب-ضد-سرقت-مدل-باتیس-دو-لنگه
 • /article/23/درب-ضد-سرقت-مدل-باتیس-دو-لنگه
 • /article/21/درب-ضد-سرقت-ونی-گلس-سفید
 • /article/21/درب-ضد-سرقت-ونی-گلس-سفید
 • /article/20/درب-ضد-سرقت-پلازا
 • /article/20/درب-ضد-سرقت-پلازا
 • /article/18/درب-ضد-سرقت-مدل-ونوس-یک-رو-فلز
 • /article/18/درب-ضد-سرقت-مدل-ونوس-یک-رو-فلز
 • /article/17/درب-ضد-سرقت-مدل-RS-149
 • /article/17/درب-ضد-سرقت-مدل-RS-149
 • /article/16/درب-ضد-سرقت-مدل-کسری
 • /article/16/درب-ضد-سرقت-مدل-کسری
 • /article/10/درب-ضد-سرقت-ونی-گلس-دو-لنگه
 • /article/10/درب-ضد-سرقت-ونی-گلس-دو-لنگه
 • /article/9/درب-ضد-سرقت-ملامینه-مدل-شیاری
 • /article/9/درب-ضد-سرقت-ملامینه-مدل-شیاری
 • /article/7/درب-ضد-سرقت-مدل-ونوس-یک-و-نیم-لنگه-
 • /article/7/درب-ضد-سرقت-مدل-ونوس-یک-و-نیم-لنگه-
 • /article/4/درب-ضد-سرقت-ونوس-روکش-پی-وی-سی
 • /article/4/درب-ضد-سرقت-ونوس-روکش-پی-وی-سی
 • /article/2/درب-ضد-سرقت-مدل-کمان
 • /article/2/درب-ضد-سرقت-مدل-کمان
 • /article/1/درب-هاى-ضد-سرقت-ونوس-PVC-سفید
 • /article/1/درب-هاى-ضد-سرقت-ونوس-PVC-سفید
 • https://rasandarb.ir/blog/2/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA
 • https://rasandarb.ir/blog/4/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA
 • https://rasandarb.ir/blog/5/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
 • https://rasandarb.ir/blog/6/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9
 • https://rasandarb.ir/blog/7/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
 • https://rasandarb.ir/blog/8/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86
 • https://rasandarb.ir/blog/9/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA
 • https://rasandarb.ir/blog/10/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA
 • https://rasandarb.ir/blog/11/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82
 • https://rasandarb.ir/blog/12/%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA
 • https://rasandarb.ir/blog/13/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA
 • https://rasandarb.ir/blog/14/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-
 • https://rasandarb.ir/blog/15/%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA
 • https://rasandarb.ir/blog/16/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
 • https://rasandarb.ir/blog/17/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-hdf
 • https://rasandarb.ir/blog/18/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA
 • https://rasandarb.ir/blog/19/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
 • https://rasandarb.ir/blog/20/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA
 • https://rasandarb.ir/blog/21/%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA
 • https://rasandarb.ir/blog/22/%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA
 • https://rasandarb.ir/blog/23/%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA
 • https://rasandarb.ir/blog/24/%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D9%81%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA
 • https://rasandarb.ir/blog/25/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
 • https://rasandarb.ir/blog/26/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA
 • https://rasandarb.ir/blog/27/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA
 • https://rasandarb.ir/blog/28/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D9%81%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA
 • https://rasandarb.ir/blog/29/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA
 • https://rasandarb.ir/blog/30/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87
 • https://rasandarb.ir/blog/31/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C
 • https://rasandarb.ir/blog/33/%D9%82%D9%81%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA
 • https://rasandarb.ir/blog/37/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%87
 • https://rasandarb.ir/blog/40/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%87
 • https://rasandarb.ir/blog/41/-%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA
 • https://rasandarb.ir/blog/42/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B5%D9%84
 • https://rasandarb.ir/blog/43/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
 • /blog/45/کلیدکارگری-درب-ضد-سرقت
 • /blog/45/کلیدکارگری-درب-ضد-سرقت
 • /blog/44/درب-ضد-سرقت-آپارتمان
 • /blog/44/درب-ضد-سرقت-آپارتمان
 • /blog/43/درب-ضد-سرقت-ویلایی
 • /blog/43/درب-ضد-سرقت-ویلایی
 • /blog/42/درب-ضد-سرقت-ترک-اصل
 • /blog/42/درب-ضد-سرقت-ترک-اصل
 • /blog/41/-روکش-درب-ضد-سرقت
 • /blog/41/-روکش-درب-ضد-سرقت
 • /blog/40/درب-ضد-سرقت-یک-و-نیم-لنگه
 • /blog/40/درب-ضد-سرقت-یک-و-نیم-لنگه

External Links

 • https://plansite.ir/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC

NoIndex , NoFollow, DoDollow Links

Total NoIndex Links 0
Total NoFollow Links 0
Total DoFollow Links 116
NoIndex Enabled by Meta Robot? No
NoFollow Enabled by Meta Robot? No

NoIndex Links

NoFollow LinksKnowledge Base

NoIndex : noindex directive is a meta tag value. noindex directive is for not to show your website on search engine results. You must not set ‘noindex’ as value in meta tags if you want to be your website on search engine result.

By default, a webpage is set to “index.” You should add a <meta name="robots" content="noindex" /> directive to a webpage in the <head> section of the HTML if you do not want search engines to crawl a given page and include it in the SERPs (Search Engine Results Pages).

DoFollow & NoFollow : nofollow directive is a meta tag value. Nofollow directive is for not to follow any links of your website by search engine bots. You must not set ‘nofollow’ as value in meta tags if you want follow your link by search engine bots.

By default, links are set to “follow.” You would set a link to “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a> if you want to suggest to Google that the hyperlink should not pass any link equity/SEO value to the link target.

Learn more

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Filename: site/report.php

Line Number: 960

SEO Friendly Links

Links of your site are SEO friendly.

Knowledge Base
An SEO friendly link is roughly follows these rules. The url should contain dash as a separator, not to contain parameters and numbers and should be static urls.

To resolve this use these techniques.
1) Replace underscore or other separator by dash, clean url by deleting or replaceing number and parameters.
2) Marge your www and non www urls.
3) Do not use dynamic and related urls. Create an xml sitemap for proper indexing of search engine.
4) Block unfriendly and irrelevant links through robots.txt.
5) Endorse your canonical urls in canonical tag.
Learn more

Favicon

Your site does not have favicon.

Learn more

Image 'alt' Test

Your site have 2 images without alt text.

Images Without alt

 • /Themes/Darbeamn/images/loading.gif
 • /Content/Upload/Article/fd10ed11005248539cec41acdbe6e64e.jpg


Knowledge Base
An alternate title for image. Alt attribute content to describe an image. It is necessary for notifying search engine spider and improve actability to your website. So put a suitable title for your image at least those are your website content not including the images for designing your website. To resolve this put a suitable title in your alt attributes.
Learn more

DOC Type

DOC Type : <!DOCTYPE html>


Page have doc type.

Knowledge Base
doc type is not SEO factor but it is checked for validating your web page. So set a doctype at your html page.
Learn more

Depreciated HTML Tag

Your site does not have any depreciated HTML tag.

Knowledge Base
Older HTML tags and attributes that have been superseded by other more functional or flexible alternatives (whether as HTML or as CSS ) are declared as deprecated in HTML4 by the W3C - the consortium that sets the HTML standards. Browsers should continue to support deprecated tags and attributes, but eventually these tags are likely to become obsolete and so future support cannot be guaranteed.

HTML Page Size

HTML Page Size : 147 KB


HTML page size is > 100KB

Knowledge Base
HTML page size is the one of the main factors of webpage loading time. It should be less than 100 KB according to google recommendation. Note that, this size not including external css, js or images files. So small page size less loading time.

To reduce your page size do this steps
1) Move all your css and js code to external file.
2) make sure your text content be on top of the page so that it can displayed before full page loading.
3) Reduce or compress all the image, flash media file etc. will be better if these files are less than 100 KB
Learn more

GZIP Compression

GZIP compression is disabled.

Knowledge Base
GZIP is a generic compressor that can be applied to any stream of bytes: under the hood it remembers some of the previously seen content and attempts to find and replace duplicate data fragments in an efficient way - for the curious, great low-level explanation of GZIP. However, in practice, GZIP performs best on text-based content, often achieving compression rates of as high as 70-90% for larger files, whereas running GZIP on assets that are already compressed via alternative algorithms (e.g. most image formats) yields little to no improvement. It is also recommended that, GZIP compressed size should be <=33 KB

Inline CSS

Your site have 68 inline css.

Inline CSS

 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <div dir="rtl" style="text-align: center"></div>
 • <img alt="درب ضد سرقت" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/درب ضد سرقت.jpg" style="height:313px; width:588px" />
 • <img alt="خرید اینترنتی درب ضد سرقت" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/خرید اینترنتی درب ضد سرقت.jpg" style="height:324px; width:600px" />
 • <img alt="قیمت درب ضد سرقت" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/قیمت درب ضد سرقت.jpg" style="height:400px; width:417px" />
 • <img alt="انواع درب ضد سرقت" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/انواع درب ضد سرقت.jpg" style="height:400px; width:576px" />
 • <img alt="درب ضد سرقت ایرانی" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/درب ضد سرقت ایرانی.jpg" style="height:400px; width:600px" />
 • <img alt="درب ضد سرقت ترک" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/درب ضد سرقت ترک.jpg" style="height:452px; width:504px" />
 • <img alt="درب ضد سرقت چینی" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/درب ضد سرقت چینی.jpg" style="height:400px; width:600px" />
 • <img alt="درب ضد سرقت ارزان" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/درب ضد سرقت ارزان.jpg" style="height:400px; width:600px" />
 • <img alt="مزایای درب ضد سرقت" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/مزایای درب ضد سرقت.jpg" style="height:400px; width:600px" />
 • <img alt="بهترین نوع درب ضد سرقت با توجه به بودجه" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/بهترین نوع درب ضد سرقت .jpg" style="height:334px; width:600px" />
 • <img alt="درب ضد حریق" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/درب ضد حریق.jpg" style="height:400px; width:416px" />
 • <img alt="اجزای درب ضد سرقت" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/اجزای درب ضد سرقت.jpg" style="height:400px; width:600px" />
 • <img alt="راهنمای خرید درب ضد سرقت" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/راهنمای خرید درب ضد سرقت.jpg" style="height:325px; width:600px" />
 • <img alt="مقایسه درب ضد سرقت ایرانی چینی ترک" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/مقایسه دربهای ضد سرقت.jpg" style="height:350px; width:600px" />
 • <img alt="ویژگی های درب ضد سرقت" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/ویژگی های درب ضد سرقت.jpg" style="height:400px; width:600px" />
 • <img alt="درب داخلی ساختمان و درب اتاقی" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/درب داخلی ساختمان.jpg" style="height:314px; width:600px" />
 • <img alt="درب hdf" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/درب hdf.jpg" style="height:387px; width:600px" />
 • <img alt="تعمیر و رگلاژ درب ضد سرقت" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/تعمیر درب ضد سرقت.jpg" style="height:345px; width:600px" />
 • <img alt="درب آکوستیک" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/درب آکوستیک.jpg" style="height:400px; width:600px" />
 • <img alt="نصب درب ضد سرقت" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/نصب درب ضد سرقت.jpg" style="height:296px; width:600px" />
 • <img alt="ابعاد درب ضد سرقت" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/ابعاد درب ضد سرقت.jpg" style="height:400px; width:600px" />
 • <img alt="تعویض درب قدیمی با درب ضد سرقت نو" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/تعویض درب ضد سرقت کهنه با نو.jpg" style="height:400px; width:600px" />
 • <img alt="رنگ بندی درب ضد سرقت" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/رنگ بندی درب ضد سرقت.jpg" style="height:400px; width:600px" />
 • <img alt="تعویض مغزی قفل درب ضد سرقت" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/تعویض مغزی درب ضد سرقت.jpg" style="height:350px; width:600px" />
 • <img alt="بورس درب ضد سرقت" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/بورس درب ضد سرقت.jpg" style="height:277px; width:600px" />
 • <img alt="نصاب درب ضد سرقت" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/نصاب درب ضد سرقت.jpg" style="height:372px; width:600px" />
 • <img alt="چهار چوب درب ضد سرقت" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/چهارچوب درب ضد سرقت.jpg" style="height:400px; width:600px" />
 • <img alt="باز کردن قفل درب ضد سرقت" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/باز کردن قفل درب ضد سرقت.jpg" style="height:400px; width:568px" />
 • <img alt="نکات مهم هنگام خرید درب ضد سرقت" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/نکات مهم در خرید درب ضد سرقت.jpg" style="height:400px; width:590px" />
 • <img alt="درب اتاقی ملامینه" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/درب اتاقی ملامینه.jpg" style="height:366px; width:600px" />
 • <img alt="درب لابی" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/درب لابی.jpg" style="height:400px; width:484px" />
 • <img alt="نصب قفل دیجیتال روی درب ضد سرقت" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/نصب قفل دیجیتال بر روی درب ضد سرقت.jpg" style="height:400px; width:600px" />
 • <img alt="درب ضد سرقت دو لنگه" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/درب ضد سرقت دو لنگه.jpg" style="height:400px; width:300px" />
 • <img alt="درب ضد سرقت یک ونیم لنگه" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/درب ضد سرقت یک و نیم لنگه.jpg" style="height:400px; width:276px" />
 • <img alt="انواع رویه و روکش درب ضد سرقت" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/روکش درب ضد سرقت.jpg" style="height:400px; width:204px" />
 • <img alt="درب ضد سرقت ترک اصل" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/درب ضد سرقت ترک اصل.jpg" style="height:320px; width:600px" />
 • <img alt="درب ضد سرقت ویلایی" src="/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/درب ضد سرقت ویلایی.jpg" style="height:400px; width:750px" />


Knowledge Base
Inline css is the css code reside in html page under html tags not in external .css file. Inline css increases the loading time of your webpage which is an important search engine ranking factor. So try not to use inline css.

Internal CSS

Your site does not have any internal css.

Knowledge Base
Internal css is the css codes which resides on html page inside style tag. Internal css is increases loading time since no page caching is possible for internal css. Try to put your css code in external file.

Micro Data Schema Test

Site failed micro data schema test.

Knowledge Base
Micro data is the information underlying a html string or paragraph. Consider a string “Avatar”, it could refer a profile picture on forum, blog or social networking site or may it refer to a highly successful 3D movie. Microdot is used to specify the reference or underlying information about an html string. Microdata gives chances to search engine and other application for better understanding of your content and better display significantly on search result.
Learn more

IP & DNS Report

IPv4 185.211.57.18
IPv6 Not Compatiable
DNS Report
SLHostClassTTLTypePRITargetIP
1rasandarb.irIN86400A185.211.57.18
2rasandarb.irIN86400NSns2.rasandarb.ir
3rasandarb.irIN86400NSns1.rasandarb.ir
4rasandarb.irIN86400MX10mail.rasandarb.ir

IP Canonicalization Test

Site failed IP canonicalization test.

Knowledge Base
If multiple domain name is registered under single ip address the search bots can label other sites as duplicates of one sites. This is ip canonicalization. Little bit like url canonicalizaion. To solve this use redirects.
Learn more

URL Canonicalization Test

Site passed URL canonicalization test.

Knowledge Base
Canonical tags make your all urls those lead to a single address or webpage into a single url. Like :
<link rel="canonical" href="https://mywebsite.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.mywebsite.com/home" />
Both refer to the link mywebsite.com/home. So all the different url with same content or page now comes under the link or url mywebsite.com/home. Which will boost up your search engine ranking by eliminating content duplication. Use canonical tag for all the same urls.
Learn more

Plain Text Email Test

Site failed plain text email test. 2 plain text email found.

Plain Text Email List

 • Info@rasandarb.ir
 • Info@rasandarb.ir


Knowledge Base
Plain text email address is vulnerable to email scrapping agents. An email scrapping agent crawls your website and collects every Email address which written in plain text. So existence of plain text email address in your website can help spammers in email Harvesting. This could be a bad sign for search engine.

To fight this you can obfuscate your email addresses in several ways:
1) CSS pseudo classes.
2) Writing backward your email address.
3) Turn of display using css.
4) Obfuscate your email address using javascript.
5) Using wordpress and php (wordpress site only).
Learn more

cURL Response

urlhttps://rasandarb.ir/content typetext/html; charset=utf-8
http code200header size364
request size127filetime-1
ssl verify result0redirect count0
total time1.255231namelookup time0.264933
connect time0.387796pretransfer time0.703138
size upload0size download150585
speed download119988speed upload0
download content length150585upload content length-1
starttransfer time0.900294redirect time0
redirect urlprimary ip185.211.57.18
certinfoprimary port443
local ip88.99.193.245local port53996

Mobile Friendly Check


Mobile Friendly : Yes

Score : 99

Localized Rule Name Rule Impact
Mobile viewport not set 0
Text too small to read 0
Uses incompatible plugins 0
Content wider than screen 0
Links too close together 0.073765453179428
CMS:
Locale: en_US
Roboted Resources: 0
Transient Fetch Failure Resources: 22

Google Page Speed Insight (Mobile)

Page Speed

Usability Score


Page Statistics


numberResources79numberHosts1
totalRequestBytes10636numberStaticResources76
htmlResponseBytes150978overTheWireResponseBytes2572938
cssResponseBytes206407imageResponseBytes2334238
javascriptResponseBytes204350otherResponseBytes110184
numberJsResources2numberCssResources1


Avoid App Install Interstitials That Hide Content

Your page does not appear to have any app install interstitials that hide a significant amount of content. Learn more about the importance of avoiding the use of app install interstitials.

Avoid Plugins

Your page does not appear to use plugins, which would prevent content from being usable on many platforms. Learn more about the importance of avoiding plugins.

Configure Viewport

Your page specifies a viewport matching the device's size, which allows it to render properly on all devices. Learn more about configuring viewports.

Size Content to Viewport

The contents of your page fit within the viewport. Learn more about sizing content to the viewport.

Size Tap Targets Appropriately

Some of the links/buttons on your webpage may be too small for a user to easily tap on a touchscreen. Consider making these tap targets larger to provide a better user experience.The following tap targets are close to other nearby tap targets and may need additional spacing around them.

 • The tap target <button class="owl-dot active"></button> is close to 5 other tap targets

Use Legible Font Sizes

The text on your page is legible. Learn more about using legible font sizes.

Landing Page Redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects

GZIP Compression

You have compression enabled. Learn more about enabling compression.

Leverage Browser Caching

You have enabled browser caching. Learn more about browser caching recommendations.

Server Response Time

Your server responded quickly. Learn more about server response time optimization.

Minify CSS

Your CSS is minified. Learn more about minifying CSS.

Minify HTML

Your HTML is minified. Learn more about minifying HTML.

Minify JavaScript

Your JavaScript content is minified. Learn more about minifying HTML.

Render-blocking JavaScript and CSS

Your page has (1) blocking script resources and (0) blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page. None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Render-blocking JavaScript

 • https://rasandarb.ir/themes/Darbeamn/css/css?v=WlAI9W2hhJdSBy8ToUcLPOsoogm08UDePQHVTvgNWcY1

Render-blocking CSS

Optimize Images

Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.
Optimize the following images to reduce their transfer size by 254KiB ( 15% reduction ).

 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Slider/ba7efcaf09e3447fb26c34546f92f1e2.jpg could save 19.4KiB ( 21%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Slider/46553d47bf6b4b3793cae2c8b5789a18.jpg could save 12.5KiB ( 20%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 8.2KiB ( 15%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 7.9KiB ( 15%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 7.7KiB ( 15%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20%D8%AA%D8%B1%DA%A9.jpg could save 6.5KiB ( 13%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20%D8%AA%D8%B1%DA%A9%20%D8%A7%D8%B5%D9%84.jpg could save 6.5KiB ( 15%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 6.3KiB ( 16%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg could save 6.1KiB ( 16%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20hdf.jpg could save 6.1KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 6KiB ( 14%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 5.9KiB ( 14%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 5.8KiB ( 14%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/3e6fdce2a82347e295339cf9d8437cc2.jpg could save 5.7KiB ( 21%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg could save 5.4KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 5.2KiB ( 24%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20.jpg could save 4.9KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/b78fc83a4b2c4aac9617697188f75e5d.jpg could save 4.8KiB ( 21%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 4.7KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/6b48c2a26ea94ff28946cd92c419c782.jpg could save 4.6KiB ( 15%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/078a725a6a2d460eb93be6e57f7e3282.jpg could save 4.6KiB ( 14%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/f770cfaac97f4939b6afdf302274116e.jpg could save 4.5KiB ( 14%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 4.3KiB ( 14%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg could save 4.2KiB ( 14%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/4242502af2a8497690f2ded90c224f3c.jpg could save 4.1KiB ( 13%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/ae0371aa47e74b11bf7fcee7c676ab2c.jpg could save 4KiB ( 14%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 4KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 4KiB ( 14%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D9%88.jpg could save 4KiB ( 14%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/d1f04416ab114e52bb01c268952e867b.jpg could save 3.9KiB ( 14%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/9481fa84b97b4c678137294c9815573c.jpg could save 3.9KiB ( 18%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/9b0bd2e0ce174c07834fd0d97d86be7c.jpg could save 3.9KiB ( 15%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 3.8KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/dc074dca09024a7f86ba2fa3f9c203c7.jpg could save 3.8KiB ( 17%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%20%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%87.jpg could save 3.7KiB ( 14%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D9%82%D9%81%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 3.6KiB ( 11%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 3.5KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/fd10ed11005248539cec41acdbe6e64e.jpg could save 3.5KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/05921b403a1347b49c2270da3ab1d46c.jpg could save 3.5KiB ( 15%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/8deacd6107ae442abf624b09c31c86bd.jpg could save 3.4KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/21dc1c6cc15148a689f3f1993e457d74.jpg could save 3KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/ca8f38d74f374fe5ac9ec2032a9192eb.jpg could save 3KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/da553452378847318b221124567b7c60.jpg could save 2.9KiB ( 11%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82.jpg could save 2.8KiB ( 15%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/df73b85d205a446fbb286e8d0e26aed7.jpg could save 2.8KiB ( 11%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/2ea34fa41beb467197ae8ddc052a52fc.jpg could save 2.7KiB ( 14%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/5165041fc4a64fd3985a1e6b95a149d6.jpg could save 2.7KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/c0b6f88532c54e0194648222447729e3.jpg could save 2.7KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6%20%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 2.6KiB ( 15%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 2.5KiB ( 11%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%20%D9%86%DB%8C%D9%85%20%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%87.jpg could save 2.5KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/8331eb45da124bd9adde5e877692caf9.jpg could save 2.1KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/a1109ae6369841f1b2e21875839df50b.jpg could save 2KiB ( 13%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 1.6KiB ( 12%reduction )

Prioritize Visible Content

You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.

Google Page Speed Insight (Desktop)


Page Statistics


numberResources79numberHosts1
totalRequestBytes10636numberStaticResources76
htmlResponseBytes150978overTheWireResponseBytes2572938
cssResponseBytes206407imageResponseBytes2334238
javascriptResponseBytes204350otherResponseBytes110184
numberJsResources2numberCssResources1


Page Speed

Landing Page Redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects

GZIP Compression

You have compression enabled. Learn more about enabling compression.

Leverage Browser Caching

You have enabled browser caching. Learn more about browser caching recommendations.

Server Response Time

Your server responded quickly. Learn more about server response time optimization.

Minify CSS

Your CSS is minified. Learn more about minifying CSS.

Minify HTML

Your HTML is minified. Learn more about minifying HTML.

Minify JavaScript

Your JavaScript content is minified. Learn more about minifying HTML.

Render-blocking JavaScript and CSS

Your page has (1) blocking script resources and (0) blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page. None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Render-blocking JavaScript

 • https://rasandarb.ir/themes/Darbeamn/css/css?v=WlAI9W2hhJdSBy8ToUcLPOsoogm08UDePQHVTvgNWcY1

Render-blocking CSS

Optimize Images

Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.
Optimize the following images to reduce their transfer size by 254KiB ( 15% reduction ).

 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Slider/ba7efcaf09e3447fb26c34546f92f1e2.jpg could save 19.4KiB ( 21%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Slider/46553d47bf6b4b3793cae2c8b5789a18.jpg could save 12.5KiB ( 20%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 8.2KiB ( 15%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 7.9KiB ( 15%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 7.7KiB ( 15%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20%D8%AA%D8%B1%DA%A9.jpg could save 6.5KiB ( 13%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20%D8%AA%D8%B1%DA%A9%20%D8%A7%D8%B5%D9%84.jpg could save 6.5KiB ( 15%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 6.3KiB ( 16%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg could save 6.1KiB ( 16%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20hdf.jpg could save 6.1KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 6KiB ( 14%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 5.9KiB ( 14%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 5.8KiB ( 14%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/3e6fdce2a82347e295339cf9d8437cc2.jpg could save 5.7KiB ( 21%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg could save 5.4KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 5.2KiB ( 24%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20.jpg could save 4.9KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/b78fc83a4b2c4aac9617697188f75e5d.jpg could save 4.8KiB ( 21%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 4.7KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/6b48c2a26ea94ff28946cd92c419c782.jpg could save 4.6KiB ( 15%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/078a725a6a2d460eb93be6e57f7e3282.jpg could save 4.6KiB ( 14%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/f770cfaac97f4939b6afdf302274116e.jpg could save 4.5KiB ( 14%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 4.3KiB ( 14%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg could save 4.2KiB ( 14%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/4242502af2a8497690f2ded90c224f3c.jpg could save 4.1KiB ( 13%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/ae0371aa47e74b11bf7fcee7c676ab2c.jpg could save 4KiB ( 14%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 4KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 4KiB ( 14%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D9%88.jpg could save 4KiB ( 14%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/d1f04416ab114e52bb01c268952e867b.jpg could save 3.9KiB ( 14%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/9481fa84b97b4c678137294c9815573c.jpg could save 3.9KiB ( 18%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/9b0bd2e0ce174c07834fd0d97d86be7c.jpg could save 3.9KiB ( 15%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 3.8KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/dc074dca09024a7f86ba2fa3f9c203c7.jpg could save 3.8KiB ( 17%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%20%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%87.jpg could save 3.7KiB ( 14%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D9%82%D9%81%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 3.6KiB ( 11%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 3.5KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/fd10ed11005248539cec41acdbe6e64e.jpg could save 3.5KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/05921b403a1347b49c2270da3ab1d46c.jpg could save 3.5KiB ( 15%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/8deacd6107ae442abf624b09c31c86bd.jpg could save 3.4KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/21dc1c6cc15148a689f3f1993e457d74.jpg could save 3KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/ca8f38d74f374fe5ac9ec2032a9192eb.jpg could save 3KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/da553452378847318b221124567b7c60.jpg could save 2.9KiB ( 11%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82.jpg could save 2.8KiB ( 15%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/df73b85d205a446fbb286e8d0e26aed7.jpg could save 2.8KiB ( 11%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/2ea34fa41beb467197ae8ddc052a52fc.jpg could save 2.7KiB ( 14%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/5165041fc4a64fd3985a1e6b95a149d6.jpg could save 2.7KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/c0b6f88532c54e0194648222447729e3.jpg could save 2.7KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6%20%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 2.6KiB ( 15%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 2.5KiB ( 11%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%20%D9%86%DB%8C%D9%85%20%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%87.jpg could save 2.5KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/8331eb45da124bd9adde5e877692caf9.jpg could save 2.1KiB ( 12%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Article/a1109ae6369841f1b2e21875839df50b.jpg could save 2KiB ( 13%reduction )
 • https://rasandarb.ir/Content/Upload/Editor/mainpage-blogimg/%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg could save 1.6KiB ( 12%reduction )

Prioritize Visible Content

You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.

دکتر سایت v1.1 © inten