مقایسه سلامت سایت : https://exza.ir/ Vs. https://sghl.ir/

مقایسه شده با : 2020-11-25 15:49:19


دکتر سایت found 11 major issues

Page Title

Page Title : ExZa


Your page title does not exceed 60 characters. It's fine.

Knowledge Base
Title is the heading of the webpage. The sentence or string enclosed between html title tag () is the title of your website. Search engines searches for the title of your website and displays title along with your website address on search result. Title is the most important element for both SEO and social sharing. Title should be less than 50 to 60 characters because search engine typically displays this length of string or sentence on search result. A good title can consist the primary keyword, secondary keyword and brand name. For example a fictitious gaming information providing sites title may be like "the future of gaming information is here". A webpage title should contain a proper glimpse of the website. title is important element as an identification of your website for user experience, SEO and social sharing. So have a nice and catching title.
Learn more

Meta Description

Meta Description : خرید دامنه های استثنایی، با قیمت مناسب


Your meta description does not exceed 150 characters. It's fine.

Knowledge Base
Description is the full interpretation of your website content and features. Most often it is a short paragraph that describe what are features and information provided by the website to its visitors. You may consider it a advertising of your website. Although not important for search engine ranking but very important for hits or visits through search engine results. Description should be less than 150 character because search engine shows this length of paragraph on search result. And every page of website should contain an unique description to avoid description duplication. Description is the definition of your website for user experience so form it as complete but short and precise illustration of your website.

Meta Keyword

Meta Keyword :


Your site do not have any meta keyword.

Knowledge Base
Meta keywords are keywords inside Meta tags. Meta keywords are not likely to be used for search engine ranking. the words of title and description can be used as meta keywords. it is a good idea for SEO other than search engine ranking.

Single Keywords

Keyword Occurrence Density Possible Spam
و 13 4.815 % No
رایگان 12 4.444 % No
شما 10 3.704 % No
آنلاین 9 3.333 % No
ها 7 2.593 % No
برای 6 2.222 % No
های 6 2.222 % No
وب 5 1.852 % No
Hosting 4 1.481 % No
سرویس 4 1.481 % No
سایت 4 1.481 % No
پرداخت 4 1.481 % No
خدمات 4 1.481 % No
وبلاگ 4 1.481 % No
به 4 1.481 % No
در 3 1.111 % No
را 3 1.111 % No
هوشمند 3 1.111 % No
مرجع 3 1.111 % No
دانلود 3 1.111 % No

Two Word Keywords

Keyword Occurrence Density Possible Spam
سرویس رایگان 4 1.481 % No
پرداخت آنلاین 4 1.481 % No
خدمات پرداخت 4 1.481 % No
رایگان برای 4 1.481 % No
سایت ها 3 1.111 % No
وب سایت 3 1.111 % No
آنلاین شما 3 1.111 % No
یادآور شما 2 0.741 % No
آپلود فایل 2 0.741 % No
در وب 2 0.741 % No
برای استفاده 2 0.741 % No
استفاده در 2 0.741 % No
تقویم و 2 0.741 % No
های رایگان 2 0.741 % No
فونت های 2 0.741 % No
شبکه های 2 0.741 % No
بازی YourGameir 2 0.741 % No
تخصصی بازی 2 0.741 % No
مرجع تخصصی 2 0.741 % No
و یادآور 2 0.741 % No

Three Word Keywords

Keyword Occurrence Density Possible Spam
خدمات پرداخت آنلاین 4 1.481 % No
های وب و 2 0.741 % No
در وب سایت 2 0.741 % No
آزمون آنلاین شما 2 0.741 % No
برای آپلود فایل 2 0.741 % No
فونت های رایگان 2 0.741 % No
های رایگان برای 2 0.741 % No
رایگان برای استفاده 2 0.741 % No
برای استفاده در 2 0.741 % No
سرویس رایگان کوتاه 2 0.741 % No
رایگان کوتاه کننده 2 0.741 % No
و یادآور شما 2 0.741 % No
تقویم و یادآور 2 0.741 % No
تخصصی بازی YourGameir 2 0.741 % No
استفاده در وب 2 0.741 % No
کوتاه کننده آدرس 2 0.741 % No
وب سایت ها 2 0.741 % No
بیا هاست رایگان 2 0.741 % No
کنترل های وب 2 0.741 % No
سفارش کنترل های 2 0.741 % No

Four Word Keywords

Keyword Occurrence Density Possible Spam
سفارش کنترل های وب 2 0.741 % No
در وب سایت ها 2 0.741 % No
مرجع تخصصی بازی YourGameir 2 0.741 % No
سرویس رایگان کوتاه کننده 2 0.741 % No
رایگان کوتاه کننده آدرس 2 0.741 % No
فونت های رایگان برای 2 0.741 % No
تقویم و یادآور شما 2 0.741 % No
رایگان برای استفاده در 2 0.741 % No
برای استفاده در وب 2 0.741 % No
استفاده در وب سایت 2 0.741 % No
های رایگان برای استفاده 2 0.741 % No
وب سایت ها وبلاگ 2 0.741 % No
رایگان برای آپلود فایل 2 0.741 % No
هاست رایگان برای آپلود 2 0.741 % No
YourControl سفارش کنترل های 2 0.741 % No
بیا هاست رایگان برای 2 0.741 % No
کنترل های وب و 2 0.741 % No
های وب و ویندوز 2 0.741 % No
سایت ها وبلاگ ها 2 0.741 % No
ها وبلاگ ها yourfontir 1 0.37 % No

Keyword Usage

The most using keywords do not match with meta keywords.

Knowledge Base
Keyword usage is the using of your keywords inside Meta tags and contents of your website. Use keywords that describes your site properly for precise search engine result of your website.

Total Words

Total Words : 270

Knowledge Base
Unique words are uncommon words that reflects your site features and informations. Search engine metrics are not intended to use unique words as ranking factor but it is still useful to get a proper picture of your site contents. Using positive unique words like complete, perfect, shiny, is a good idea user experience.

Stop words are common words like all the preposition, some generic words like download, click me, offer, win etc. since most used keyword may be a slight factor for visitors you are encouraged to use more unique words and less stop words.

Text/HTML Ratio Test

Site passed text/HTML ratio test.

Text/HTML Ratio Test : 30%

Knowledge Base
The ideal page's ratio of text to HTML code must be lie between 20 to 60%. Because if it is come less than 20% it means you need to write more text in your web page while in case of more than 60% your page might be considered as spam.

HTML Headings

H1(80)

 • جاوااسکریپت مرورگر شما غیرفعال است
 • exza.ir
 • Asheghune :: عاشقونه، سایتی برای عشق
 • BrandBid :: برند شرکت را از ما بخواهید
 • Biggest CSS Showcase all over the globe / CSSMania.ir
 • ExZa
 • جستجوگر هوشمند اخبار بورس و اقتصاد
 • FreeAdverts :: تبلیغات رایگان
 • FreeFont :: فونت های رایگان برای استفاده در وب سایت ها وبلاگ ها
 • HourPay .::. خدمات پرداخت آنلاین
 • Iranari :: ایران آری
 • KhooneNamadi :: خونه نمدی :: نمدسرا
 • miiK
 • Network Design :: طراحی شبکه های کامپیوتر
 • Ogel.ir .::. اوجل
 • Ojel.ir .::. اوجل
 • PABC :: بهایابی بر مبنای فعالیت در تولید
 • QUrl :: سرویس رایگان کوتاه کننده آدرس
 • Rasamad :: صدای رسای مردمی
 • Ravi .::. راوی
 • RuxL
 • Samaya :: سامانه مدیریت اطلاعات یکپارچه آموزش و پرورش :: سمایا
 • Sarsakhti :: سرسختی
 • Serial-Crack :: دانلود سریال و کرک برنامه ها
 • SGH
 • SGHL :: سلام
 • SHSCS .::. سامانه هوشمند مدارس
 • SoXa
 • stml
 • TadrisNovin :: تدریس نوین - تدریس خصوصی
 • Torshin :: فروشگاه فروش ترشیجات
 • VMT
 • VMTCO
 • VoteSmart :: رای هوشمند
 • WebApis.ir
 • YourAccount :: مدیریت حساب
 • YourApi.ir
 • YourApis.ir
 • YourApps :: دانلود رایگان نرم افزارهای تلفن همراه
 • YourAsk :: هرچی می خوای بپرس
 • YourBC .::. بیت کوین شما
 • YourCar :: مرجع کامل انواع ماشین
 • YourCDN .::. Ajax Content Delivery Network
 • YourChat :: چت شما
 • YourControl :: سفارش کنترل های وب و ویندوز
 • YourControl :: سفارش کنترل های وب و ویندوز
 • YourCook :: آشپزخانه آنلاین
 • YourCost .::. خدمات پرداخت آنلاین
 • YourDate :: تقویم و یادآور شما
 • YourDay :: تقویم و یادآور شما
 • YourDictionary :: دیکشنری آنلاین شما
 • YourDownload :: نامی آشنا برای دانلود
 • YourExam :: آزمون آنلاین شما
 • YourEyes :: چشمانتان را به ما بسپارید
 • YourFax :: نیاز به ارسال و دریافت فکس داری؟
 • YourFiles :: بیا هاست رایگان برای آپلود فایل
 • YourFont :: فونت های رایگان برای استفاده در وب سایت ها وبلاگ ها
 • مرجع تخصصی بازی .::. YourGame.ir
 • مرجع تخصصی بازی .::. YourGame.ir
 • YourICO .::. ICO شما
 • YourIdeas :: منبع ثبت و سازماندهی ایده ها و تبدیل آنها به برندهای تجاری
 • YourIQ .::. آی کیوی شما
 • YourJobs :: منبع مطمئن کاریابی
 • YourMonetary .::. خدمات پرداخت آنلاین
 • YourNet :: شبکه های کامپیوتری و تجهیزات
 • YourPass :: کلمه عبور حساب کاربری سایت ها
 • YourPaste :: یک نوت پد رایگان و آنلاین
 • YourPayment .::. خدمات پرداخت آنلاین
 • YourPic :: سرویس رایگان اشتراک گذاری تصاویر
 • YourPlus
 • YourRemote :: نرم افزار اتصال ریموت ایرانی
 • YourRepo :: Secure, Simple, Affordable Source Hosting - Git Hosting, Subversion Hosting, Mercurial Hosting
 • YourRoom .::. اتاق شما
 • YourStat :: آمار بازدید پیشرفته ایرانی
 • YourSystem
 • YourTest :: آزمون آنلاین شما
 • YourThemes :: قالب وبلاگ و وب سایت رایگان
 • YourUrl :: سرویس رایگان کوتاه کننده آدرس
 • YourVideo :: بیا هاست رایگان برای آپلود فایل
 • YourWeblog :: سرویس رایگان وبلاگ

H2(1)

 • ExZa

H3(1)

 • قیمت پیشنهادی خود را به شماره 09190509068 پیامک کنید

H4(0)

H5(0)

H6(0)

Knowledge Base
h1 status is the existence of any content inside h1 tag. Although not important like Meta titles and descriptions for search engine ranking but still a good way to describe your contents in search engine result.

h2 status less important but should be used for proper understanding of your website for visitor.

robot.txt

Your site have robot.txt

Knowledge Base
robots.txt is text file that reside on website root directory and contains the instruction for various robots (mainly search engine robots) for how to crawl and indexing your website for their webpage. robots.txt contains the search bots or others bots name, directory list allowed or disallowed to be indexing and crawling for bots, time delay for bots to crawl and indexing and even the sitemap url. A full access or a full restriction or customized access or restriction can be imposed through robots.txt.

robots.txt is very important for SEO. Your website directories will be crawled and indexed on search engine according to robots.txt instructions. So add a robots.txt file in your website root directory. Write it properly including your content enriched pages and other public pages and exclude any pages which contain sensitive information. Remember robots.txt instruction to restrict access to your sensitive information of your page is not formidable on web page security ground. So do not use it on security purpose.
Learn more

Sitemap

Your site does not have sitemap


Knowledge Base
Sitemap is a xml file which contain full list of your website urls. It is used to include directories of your websites for crawling and indexing for search engine and access for users. it can help search engine robots for indexing your website more fast and deeply. It is roughly an opposite of robots.txt You can create a sitemap.xml by various free and paid service or you can write it with proper way (read about how write a sitemap).

Also keep these things in mind:
1) Sitemap must be less than 10 MB (10,485,760 bytes) and can contain maximum 50,000 urls. if you have more uls than this create multiple sitemap files and use a sitemap index file.
2) Put your sitemap in website root directory and add the url of your sitemap in robots.txt.
3) sitemap.xml can be compressed using grip for faster loading.

Broken link: a broken link is an inaccessible link or url of a website. a higher rate of broken links have a negative effect on search engine ranking due to reduced link equity. it also has a bad impact on user experience. There are several reasons for broken link. All are listed below.
1) An incorrect link entered by you.
2) The destination website removed the linked web page given by you. (A common 404 error).
3) The destination website is irreversibly moved or not exists anymore. (Changing domain or site blocked or dysfunctional).
4) User may behind some firewall or alike software or security mechanism that is blocking the access to the destination website.
5) You have provided a link to a site that is blocked by firewall or alike software for outside access.
Learn more or Learn more

Internal Vs. External Links

Total Internal Links? 78
Total External Links? 0

Internal Links

 • //asheghune.ir
 • //brandbid.ir
 • //cssmania.ir
 • //exza.ir
 • //fardabourse.ir
 • //freeadverts.ir
 • //freefont.ir
 • //hourpay.ir
 • //iranari.ir
 • //khoonenamadi.ir
 • //miik.ir
 • //networkdesign.ir
 • //ogel.ir
 • //ojel.ir
 • //pabc.ir
 • //qurl.ir
 • //rasamad.ir
 • //ravi.ir
 • //ruxl.ir
 • //samaya.ir
 • //sarsakhti.ir
 • //serial-crack.ir
 • //s-gh.ir
 • //sghl.ir
 • //shscs.ir
 • //soxa.ir
 • //stml.ir
 • //tadrisnovin.ir
 • //torshin.ir
 • //vmt.ir
 • //vmtco.ir
 • //votesmart.ir
 • //webapis.ir
 • //youraccount.ir
 • //yourapi.ir
 • //yourapis.ir
 • //yourapps.ir
 • //yourask.ir
 • //yourbc.ir
 • //yourcar.ir
 • //yourcdn.ir
 • //yourchat.ir
 • //yourcontrol.ir
 • //yourcontrols.ir
 • //yourcook.ir
 • //yourcost.ir
 • //yourdate.ir
 • //yourday.ir
 • //yourdictionary.ir
 • //yourdownload.ir
 • //yourexam.ir
 • //youreyes.ir
 • //yourfax.ir
 • //yourfiles.ir
 • //yourfont.ir
 • //yourgame.ir
 • //yourgames.ir
 • //yourico.ir
 • //yourideas.ir
 • //youriq.ir
 • //yourjobs.ir
 • //yourmonetary.ir
 • //yournet.ir
 • //yourpass.ir
 • //yourpaste.ir
 • //yourpayment.ir
 • //yourpics.ir
 • //yourplus.ir
 • //yourremote.ir
 • //yourrepo.ir
 • //yourroom.ir
 • //yourstat.ir
 • //yoursystem.ir
 • //yourtest.ir
 • //yourthemes.ir
 • //yoururl.ir
 • //yourvideo.ir
 • //yourweblog.ir

External Links

NoIndex , NoFollow, DoDollow Links

Total NoIndex Links 0
Total NoFollow Links 0
Total DoFollow Links 78
NoIndex Enabled by Meta Robot? No
NoFollow Enabled by Meta Robot? No

NoIndex Links

NoFollow LinksKnowledge Base

NoIndex : noindex directive is a meta tag value. noindex directive is for not to show your website on search engine results. You must not set ‘noindex’ as value in meta tags if you want to be your website on search engine result.

By default, a webpage is set to “index.” You should add a <meta name="robots" content="noindex" /> directive to a webpage in the <head> section of the HTML if you do not want search engines to crawl a given page and include it in the SERPs (Search Engine Results Pages).

DoFollow & NoFollow : nofollow directive is a meta tag value. Nofollow directive is for not to follow any links of your website by search engine bots. You must not set ‘nofollow’ as value in meta tags if you want follow your link by search engine bots.

By default, links are set to “follow.” You would set a link to “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a> if you want to suggest to Google that the hyperlink should not pass any link equity/SEO value to the link target.

Learn more

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Filename: site/site_left.php

Line Number: 874

SEO Friendly Links

Links of your site are SEO friendly.

Knowledge Base
An SEO friendly link is roughly follows these rules. The url should contain dash as a separator, not to contain parameters and numbers and should be static urls.

To resolve this use these techniques.
1) Replace underscore or other separator by dash, clean url by deleting or replaceing number and parameters.
2) Marge your www and non www urls.
3) Do not use dynamic and related urls. Create an xml sitemap for proper indexing of search engine.
4) Block unfriendly and irrelevant links through robots.txt.
5) Endorse your canonical urls in canonical tag.
Learn more

Favicon

Your site have favicon.

Learn more

Image 'alt' Test

Your site does not have any image without alt text.
Knowledge Base
An alternate title for image. Alt attribute content to describe an image. It is necessary for notifying search engine spider and improve actability to your website. So put a suitable title for your image at least those are your website content not including the images for designing your website. To resolve this put a suitable title in your alt attributes.
Learn more

DOC Type

DOC Type : <!DOCTYPE html>


Page have doc type.

Knowledge Base
doc type is not SEO factor but it is checked for validating your web page. So set a doctype at your html page.
Learn more

Depreciated HTML Tag

Your site does not have any depreciated HTML tag.
Knowledge Base
Older HTML tags and attributes that have been superseded by other more functional or flexible alternatives (whether as HTML or as CSS ) are declared as deprecated in HTML4 by the W3C - the consortium that sets the HTML standards. Browsers should continue to support deprecated tags and attributes, but eventually these tags are likely to become obsolete and so future support cannot be guaranteed.

HTML Page Size

HTML Page Size : 41 KB


HTML page size is <= 100KB

Knowledge Base
HTML page size is the one of the main factors of webpage loading time. It should be less than 100 KB according to google recommendation. Note that, this size not including external css, js or images files. So small page size less loading time.

To reduce your page size do this steps
1) Move all your css and js code to external file.
2) make sure your text content be on top of the page so that it can displayed before full page loading.
3) Reduce or compress all the image, flash media file etc. will be better if these files are less than 100 KB
Learn more

GZIP Compression

GZIP compression is disabled.

Knowledge Base
GZIP is a generic compressor that can be applied to any stream of bytes: under the hood it remembers some of the previously seen content and attempts to find and replace duplicate data fragments in an efficient way - for the curious, great low-level explanation of GZIP. However, in practice, GZIP performs best on text-based content, often achieving compression rates of as high as 70-90% for larger files, whereas running GZIP on assets that are already compressed via alternative algorithms (e.g. most image formats) yields little to no improvement. It is also recommended that, GZIP compressed size should be <=33 KB

Inline CSS

Your site does not have any inline css.
Knowledge Base
Inline css is the css code reside in html page under html tags not in external .css file. Inline css increases the loading time of your webpage which is an important search engine ranking factor. So try not to use inline css.

Internal CSS

Your site have 1 internal css.

Knowledge Base
Internal css is the css codes which resides on html page inside style tag. Internal css is increases loading time since no page caching is possible for internal css. Try to put your css code in external file.

Micro Data Schema Test

Site failed micro data schema test.
Knowledge Base
Micro data is the information underlying a html string or paragraph. Consider a string “Avatar”, it could refer a profile picture on forum, blog or social networking site or may it refer to a highly successful 3D movie. Microdot is used to specify the reference or underlying information about an html string. Microdata gives chances to search engine and other application for better understanding of your content and better display significantly on search result.
Learn more

IP & DNS Report

IPv4 185.143.234.5
IPv6 Not Compatiable
DNS Report
SLHostClassTTLTypePRITargetIP
1exza.irIN179A185.143.233.5
2exza.irIN179A185.143.234.5
3exza.irIN7199NSt.ns.arvancdn.com
4exza.irIN7199NSi.ns.arvancdn.com

IP Canonicalization Test

Site failed IP canonicalization test.

Knowledge Base
If multiple domain name is registered under single ip address the search bots can label other sites as duplicates of one sites. This is ip canonicalization. Little bit like url canonicalizaion. To solve this use redirects.
Learn more

URL Canonicalization Test

Site failed URL canonicalization test.

Knowledge Base
Canonical tags make your all urls those lead to a single address or webpage into a single url. Like :
<link rel="canonical" href="https://mywebsite.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.mywebsite.com/home" />
Both refer to the link mywebsite.com/home. So all the different url with same content or page now comes under the link or url mywebsite.com/home. Which will boost up your search engine ranking by eliminating content duplication. Use canonical tag for all the same urls.
Learn more

Plain Text Email Test

Site passed plain text email test. No plain text email found.

Plain Text Email ListKnowledge Base
Plain text email address is vulnerable to email scrapping agents. An email scrapping agent crawls your website and collects every Email address which written in plain text. So existence of plain text email address in your website can help spammers in email Harvesting. This could be a bad sign for search engine.

To fight this you can obfuscate your email addresses in several ways:
1) CSS pseudo classes.
2) Writing backward your email address.
3) Turn of display using css.
4) Obfuscate your email address using javascript.
5) Using wordpress and php (wordpress site only).
Learn more

cURL Response

urlhttps://exza.ir/content typetext/html; charset=utf-8
http code200header size474
request size117filetime-1
ssl verify result0redirect count0
total time0.668086namelookup time0.376869
connect time0.377819pretransfer time0.610669
size upload0size download42219
speed download63202speed upload0
download content length-1upload content length-1
starttransfer time0.667107redirect time0
redirect urlprimary ip185.143.233.5
certinfoprimary port443
local ip37.228.136.178local port48868

Mobile Friendly Check


Mobile Friendly : Unknown

Score : Unknown

Localized Rule Name Rule Impact
No data to show.
CMS:
Locale:
Roboted Resources:
Transient Fetch Failure Resources:

Google Page Speed Insight (Mobile)

Page Speed

Usability Score

Page Statistics
Avoid App Install Interstitials That Hide Content

Your page does not appear to have any app install interstitials that hide a significant amount of content. Learn more about the importance of avoiding the use of app install interstitials.

Avoid Plugins

Your page does not appear to use plugins, which would prevent content from being usable on many platforms. Learn more about the importance of avoiding plugins.

Configure Viewport

Your page specifies a viewport matching the device's size, which allows it to render properly on all devices. Learn more about configuring viewports.

Size Content to Viewport

The contents of your page fit within the viewport. Learn more about sizing content to the viewport.

Size Tap Targets Appropriately

All of your page's links/buttons are large enough for a user to easily tap on a touchscreen. Learn more about sizing tap targets appropriately.

Use Legible Font Sizes

The text on your page is legible. Learn more about using legible font sizes.

Landing Page Redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects

GZIP Compression

You have compression enabled. Learn more about enabling compression.

Leverage Browser Caching

You have enabled browser caching. Learn more about browser caching recommendations.

Server Response Time

Your server responded quickly. Learn more about server response time optimization.

Minify CSS

Your CSS is minified. Learn more about minifying CSS.

Minify HTML

Your HTML is minified. Learn more about minifying HTML.

Minify JavaScript

Your JavaScript content is minified. Learn more about minifying HTML.

Render-blocking JavaScript and CSS

You have no render-blocking resources. Learn more about removing render-blocking resources.

Optimize Images

Your images are optimized. Learn more about optimizing images.

Prioritize Visible Content

You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.

Google Page Speed Insight (Desktop)


Page Statistics
Page Speed

Landing Page Redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects

GZIP Compression

You have compression enabled. Learn more about enabling compression.

Leverage Browser Caching

You have enabled browser caching. Learn more about browser caching recommendations.

Server Response Time

Your server responded quickly. Learn more about server response time optimization.

Minify CSS

Your CSS is minified. Learn more about minifying CSS.

Minify HTML

Your HTML is minified. Learn more about minifying HTML.

Minify JavaScript

Your JavaScript content is minified. Learn more about minifying HTML.

Render-blocking JavaScript and CSS

You have no render-blocking resources. Learn more about removing render-blocking resources.

Optimize Images

Your images are optimized. Learn more about optimizing images.

Prioritize Visible Content

You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.
دکتر سایت found 11 major issues

Page Title

Page Title : SGHL :: سلام


Your page title does not exceed 60 characters. It's fine.

Knowledge Base
Title is the heading of the webpage. The sentence or string enclosed between html title tag () is the title of your website. Search engines searches for the title of your website and displays title along with your website address on search result. Title is the most important element for both SEO and social sharing. Title should be less than 50 to 60 characters because search engine typically displays this length of string or sentence on search result. A good title can consist the primary keyword, secondary keyword and brand name. For example a fictitious gaming information providing sites title may be like "the future of gaming information is here". A webpage title should contain a proper glimpse of the website. title is important element as an identification of your website for user experience, SEO and social sharing. So have a nice and catching title.
Learn more

Meta Description

Meta Description : خرید دامنه های استثنایی، با قیمت مناسب


Your meta description does not exceed 150 characters. It's fine.

Knowledge Base
Description is the full interpretation of your website content and features. Most often it is a short paragraph that describe what are features and information provided by the website to its visitors. You may consider it a advertising of your website. Although not important for search engine ranking but very important for hits or visits through search engine results. Description should be less than 150 character because search engine shows this length of paragraph on search result. And every page of website should contain an unique description to avoid description duplication. Description is the definition of your website for user experience so form it as complete but short and precise illustration of your website.

Meta Keyword

Meta Keyword :


Your site do not have any meta keyword.

Knowledge Base
Meta keywords are keywords inside Meta tags. Meta keywords are not likely to be used for search engine ranking. the words of title and description can be used as meta keywords. it is a good idea for SEO other than search engine ranking.

Single Keywords

Keyword Occurrence Density Possible Spam
و 13 4.815 % No
رایگان 12 4.444 % No
شما 10 3.704 % No
آنلاین 9 3.333 % No
ها 7 2.593 % No
برای 6 2.222 % No
های 6 2.222 % No
وب 5 1.852 % No
سایت 4 1.481 % No
وبلاگ 4 1.481 % No
خدمات 4 1.481 % No
پرداخت 4 1.481 % No
Hosting 4 1.481 % No
سرویس 4 1.481 % No
به 4 1.481 % No
دانلود 3 1.111 % No
مرجع 3 1.111 % No
را 3 1.111 % No
در 3 1.111 % No
هوشمند 3 1.111 % No

Two Word Keywords

Keyword Occurrence Density Possible Spam
پرداخت آنلاین 4 1.481 % No
خدمات پرداخت 4 1.481 % No
رایگان برای 4 1.481 % No
سرویس رایگان 4 1.481 % No
سایت ها 3 1.111 % No
وب سایت 3 1.111 % No
آنلاین شما 3 1.111 % No
و یادآور 2 0.741 % No
یادآور شما 2 0.741 % No
ها وبلاگ 2 0.741 % No
آپلود فایل 2 0.741 % No
برای استفاده 2 0.741 % No
در وب 2 0.741 % No
استفاده در 2 0.741 % No
های رایگان 2 0.741 % No
فونت های 2 0.741 % No
شبکه های 2 0.741 % No
بازی YourGameir 2 0.741 % No
تخصصی بازی 2 0.741 % No
مرجع تخصصی 2 0.741 % No

Three Word Keywords

Keyword Occurrence Density Possible Spam
خدمات پرداخت آنلاین 4 1.481 % No
های وب و 2 0.741 % No
بیا هاست رایگان 2 0.741 % No
های رایگان برای 2 0.741 % No
رایگان برای استفاده 2 0.741 % No
برای استفاده در 2 0.741 % No
استفاده در وب 2 0.741 % No
در وب سایت 2 0.741 % No
وب سایت ها 2 0.741 % No
سایت ها وبلاگ 2 0.741 % No
هاست رایگان برای 2 0.741 % No
آزمون آنلاین شما 2 0.741 % No
رایگان برای آپلود 2 0.741 % No
برای آپلود فایل 2 0.741 % No
مرجع تخصصی بازی 2 0.741 % No
تخصصی بازی YourGameir 2 0.741 % No
سرویس رایگان کوتاه 2 0.741 % No
رایگان کوتاه کننده 2 0.741 % No
کوتاه کننده آدرس 2 0.741 % No
وب و ویندوز 2 0.741 % No

Four Word Keywords

Keyword Occurrence Density Possible Spam
YourControl سفارش کنترل های 2 0.741 % No
استفاده در وب سایت 2 0.741 % No
مرجع تخصصی بازی YourGameir 2 0.741 % No
رایگان برای آپلود فایل 2 0.741 % No
سرویس رایگان کوتاه کننده 2 0.741 % No
رایگان کوتاه کننده آدرس 2 0.741 % No
تقویم و یادآور شما 2 0.741 % No
های رایگان برای استفاده 2 0.741 % No
رایگان برای استفاده در 2 0.741 % No
برای استفاده در وب 2 0.741 % No
فونت های رایگان برای 2 0.741 % No
در وب سایت ها 2 0.741 % No
سایت ها وبلاگ ها 2 0.741 % No
هاست رایگان برای آپلود 2 0.741 % No
بیا هاست رایگان برای 2 0.741 % No
سفارش کنترل های وب 2 0.741 % No
کنترل های وب و 2 0.741 % No
های وب و ویندوز 2 0.741 % No
وب سایت ها وبلاگ 2 0.741 % No
ها وبلاگ ها yourfontir 1 0.37 % No

Keyword Usage

The most using keywords do not match with meta keywords.

Knowledge Base
Keyword usage is the using of your keywords inside Meta tags and contents of your website. Use keywords that describes your site properly for precise search engine result of your website.

Total Words

Total Words : 270

Knowledge Base
Unique words are uncommon words that reflects your site features and informations. Search engine metrics are not intended to use unique words as ranking factor but it is still useful to get a proper picture of your site contents. Using positive unique words like complete, perfect, shiny, is a good idea user experience.

Stop words are common words like all the preposition, some generic words like download, click me, offer, win etc. since most used keyword may be a slight factor for visitors you are encouraged to use more unique words and less stop words.

Text/HTML Ratio Test

Site passed text/HTML ratio test.

Text/HTML Ratio Test : 30%

Knowledge Base
The ideal page's ratio of text to HTML code must be lie between 20 to 60%. Because if it is come less than 20% it means you need to write more text in your web page while in case of more than 60% your page might be considered as spam.

HTML Headings

H1(80)

 • جاوااسکریپت مرورگر شما غیرفعال است
 • sghl.ir
 • Asheghune :: عاشقونه، سایتی برای عشق
 • BrandBid :: برند شرکت را از ما بخواهید
 • Biggest CSS Showcase all over the globe / CSSMania.ir
 • ExZa
 • جستجوگر هوشمند اخبار بورس و اقتصاد
 • FreeAdverts :: تبلیغات رایگان
 • FreeFont :: فونت های رایگان برای استفاده در وب سایت ها وبلاگ ها
 • HourPay .::. خدمات پرداخت آنلاین
 • Iranari :: ایران آری
 • KhooneNamadi :: خونه نمدی :: نمدسرا
 • miiK
 • Network Design :: طراحی شبکه های کامپیوتر
 • Ogel.ir .::. اوجل
 • Ojel.ir .::. اوجل
 • PABC :: بهایابی بر مبنای فعالیت در تولید
 • QUrl :: سرویس رایگان کوتاه کننده آدرس
 • Rasamad :: صدای رسای مردمی
 • Ravi .::. راوی
 • RuxL
 • Samaya :: سامانه مدیریت اطلاعات یکپارچه آموزش و پرورش :: سمایا
 • Sarsakhti :: سرسختی
 • Serial-Crack :: دانلود سریال و کرک برنامه ها
 • SGH
 • SGHL :: سلام
 • SHSCS .::. سامانه هوشمند مدارس
 • SoXa
 • stml
 • TadrisNovin :: تدریس نوین - تدریس خصوصی
 • Torshin :: فروشگاه فروش ترشیجات
 • VMT
 • VMTCO
 • VoteSmart :: رای هوشمند
 • WebApis.ir
 • YourAccount :: مدیریت حساب
 • YourApi.ir
 • YourApis.ir
 • YourApps :: دانلود رایگان نرم افزارهای تلفن همراه
 • YourAsk :: هرچی می خوای بپرس
 • YourBC .::. بیت کوین شما
 • YourCar :: مرجع کامل انواع ماشین
 • YourCDN .::. Ajax Content Delivery Network
 • YourChat :: چت شما
 • YourControl :: سفارش کنترل های وب و ویندوز
 • YourControl :: سفارش کنترل های وب و ویندوز
 • YourCook :: آشپزخانه آنلاین
 • YourCost .::. خدمات پرداخت آنلاین
 • YourDate :: تقویم و یادآور شما
 • YourDay :: تقویم و یادآور شما
 • YourDictionary :: دیکشنری آنلاین شما
 • YourDownload :: نامی آشنا برای دانلود
 • YourExam :: آزمون آنلاین شما
 • YourEyes :: چشمانتان را به ما بسپارید
 • YourFax :: نیاز به ارسال و دریافت فکس داری؟
 • YourFiles :: بیا هاست رایگان برای آپلود فایل
 • YourFont :: فونت های رایگان برای استفاده در وب سایت ها وبلاگ ها
 • مرجع تخصصی بازی .::. YourGame.ir
 • مرجع تخصصی بازی .::. YourGame.ir
 • YourICO .::. ICO شما
 • YourIdeas :: منبع ثبت و سازماندهی ایده ها و تبدیل آنها به برندهای تجاری
 • YourIQ .::. آی کیوی شما
 • YourJobs :: منبع مطمئن کاریابی
 • YourMonetary .::. خدمات پرداخت آنلاین
 • YourNet :: شبکه های کامپیوتری و تجهیزات
 • YourPass :: کلمه عبور حساب کاربری سایت ها
 • YourPaste :: یک نوت پد رایگان و آنلاین
 • YourPayment .::. خدمات پرداخت آنلاین
 • YourPic :: سرویس رایگان اشتراک گذاری تصاویر
 • YourPlus
 • YourRemote :: نرم افزار اتصال ریموت ایرانی
 • YourRepo :: Secure, Simple, Affordable Source Hosting - Git Hosting, Subversion Hosting, Mercurial Hosting
 • YourRoom .::. اتاق شما
 • YourStat :: آمار بازدید پیشرفته ایرانی
 • YourSystem
 • YourTest :: آزمون آنلاین شما
 • YourThemes :: قالب وبلاگ و وب سایت رایگان
 • YourUrl :: سرویس رایگان کوتاه کننده آدرس
 • YourVideo :: بیا هاست رایگان برای آپلود فایل
 • YourWeblog :: سرویس رایگان وبلاگ

H2(1)

 • SGHL :: سلام

H3(1)

 • قیمت پیشنهادی خود را به شماره 09190509068 پیامک کنید

H4(0)

H5(0)

H6(0)

Knowledge Base
h1 status is the existence of any content inside h1 tag. Although not important like Meta titles and descriptions for search engine ranking but still a good way to describe your contents in search engine result.

h2 status less important but should be used for proper understanding of your website for visitor.

robot.txt

Your site have robot.txt

Knowledge Base
robots.txt is text file that reside on website root directory and contains the instruction for various robots (mainly search engine robots) for how to crawl and indexing your website for their webpage. robots.txt contains the search bots or others bots name, directory list allowed or disallowed to be indexing and crawling for bots, time delay for bots to crawl and indexing and even the sitemap url. A full access or a full restriction or customized access or restriction can be imposed through robots.txt.

robots.txt is very important for SEO. Your website directories will be crawled and indexed on search engine according to robots.txt instructions. So add a robots.txt file in your website root directory. Write it properly including your content enriched pages and other public pages and exclude any pages which contain sensitive information. Remember robots.txt instruction to restrict access to your sensitive information of your page is not formidable on web page security ground. So do not use it on security purpose.
Learn more

Sitemap

Your site does not have sitemap


Knowledge Base
Sitemap is a xml file which contain full list of your website urls. It is used to include directories of your websites for crawling and indexing for search engine and access for users. it can help search engine robots for indexing your website more fast and deeply. It is roughly an opposite of robots.txt You can create a sitemap.xml by various free and paid service or you can write it with proper way (read about how write a sitemap).

Also keep these things in mind:
1) Sitemap must be less than 10 MB (10,485,760 bytes) and can contain maximum 50,000 urls. if you have more uls than this create multiple sitemap files and use a sitemap index file.
2) Put your sitemap in website root directory and add the url of your sitemap in robots.txt.
3) sitemap.xml can be compressed using grip for faster loading.

Broken link: a broken link is an inaccessible link or url of a website. a higher rate of broken links have a negative effect on search engine ranking due to reduced link equity. it also has a bad impact on user experience. There are several reasons for broken link. All are listed below.
1) An incorrect link entered by you.
2) The destination website removed the linked web page given by you. (A common 404 error).
3) The destination website is irreversibly moved or not exists anymore. (Changing domain or site blocked or dysfunctional).
4) User may behind some firewall or alike software or security mechanism that is blocking the access to the destination website.
5) You have provided a link to a site that is blocked by firewall or alike software for outside access.
Learn more or Learn more

Internal Vs. External Links

Total Internal Links? 78
Total External Links? 0

Internal Links

 • //asheghune.ir
 • //brandbid.ir
 • //cssmania.ir
 • //exza.ir
 • //fardabourse.ir
 • //freeadverts.ir
 • //freefont.ir
 • //hourpay.ir
 • //iranari.ir
 • //khoonenamadi.ir
 • //miik.ir
 • //networkdesign.ir
 • //ogel.ir
 • //ojel.ir
 • //pabc.ir
 • //qurl.ir
 • //rasamad.ir
 • //ravi.ir
 • //ruxl.ir
 • //samaya.ir
 • //sarsakhti.ir
 • //serial-crack.ir
 • //s-gh.ir
 • //sghl.ir
 • //shscs.ir
 • //soxa.ir
 • //stml.ir
 • //tadrisnovin.ir
 • //torshin.ir
 • //vmt.ir
 • //vmtco.ir
 • //votesmart.ir
 • //webapis.ir
 • //youraccount.ir
 • //yourapi.ir
 • //yourapis.ir
 • //yourapps.ir
 • //yourask.ir
 • //yourbc.ir
 • //yourcar.ir
 • //yourcdn.ir
 • //yourchat.ir
 • //yourcontrol.ir
 • //yourcontrols.ir
 • //yourcook.ir
 • //yourcost.ir
 • //yourdate.ir
 • //yourday.ir
 • //yourdictionary.ir
 • //yourdownload.ir
 • //yourexam.ir
 • //youreyes.ir
 • //yourfax.ir
 • //yourfiles.ir
 • //yourfont.ir
 • //yourgame.ir
 • //yourgames.ir
 • //yourico.ir
 • //yourideas.ir
 • //youriq.ir
 • //yourjobs.ir
 • //yourmonetary.ir
 • //yournet.ir
 • //yourpass.ir
 • //yourpaste.ir
 • //yourpayment.ir
 • //yourpics.ir
 • //yourplus.ir
 • //yourremote.ir
 • //yourrepo.ir
 • //yourroom.ir
 • //yourstat.ir
 • //yoursystem.ir
 • //yourtest.ir
 • //yourthemes.ir
 • //yoururl.ir
 • //yourvideo.ir
 • //yourweblog.ir

External Links

NoIndex , NoFollow, DoDollow Links

Total NoIndex Links 0
Total NoFollow Links 0
Total DoFollow Links 78
NoIndex Enabled by Meta Robot? No
NoFollow Enabled by Meta Robot? No

NoIndex Links

NoFollow LinksKnowledge Base

NoIndex : noindex directive is a meta tag value. noindex directive is for not to show your website on search engine results. You must not set ‘noindex’ as value in meta tags if you want to be your website on search engine result.

By default, a webpage is set to “index.” You should add a <meta name="robots" content="noindex" /> directive to a webpage in the <head> section of the HTML if you do not want search engines to crawl a given page and include it in the SERPs (Search Engine Results Pages).

DoFollow & NoFollow : nofollow directive is a meta tag value. Nofollow directive is for not to follow any links of your website by search engine bots. You must not set ‘nofollow’ as value in meta tags if you want follow your link by search engine bots.

By default, links are set to “follow.” You would set a link to “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a> if you want to suggest to Google that the hyperlink should not pass any link equity/SEO value to the link target.

Learn more

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Filename: site/site_right.php

Line Number: 874

SEO Friendly Links

Links of your site are SEO friendly.

Knowledge Base
An SEO friendly link is roughly follows these rules. The url should contain dash as a separator, not to contain parameters and numbers and should be static urls.

To resolve this use these techniques.
1) Replace underscore or other separator by dash, clean url by deleting or replaceing number and parameters.
2) Marge your www and non www urls.
3) Do not use dynamic and related urls. Create an xml sitemap for proper indexing of search engine.
4) Block unfriendly and irrelevant links through robots.txt.
5) Endorse your canonical urls in canonical tag.
Learn more

Favicon

Your site have favicon.

Learn more

Image 'alt' Test

Your site does not have any image without alt text.
Knowledge Base
An alternate title for image. Alt attribute content to describe an image. It is necessary for notifying search engine spider and improve actability to your website. So put a suitable title for your image at least those are your website content not including the images for designing your website. To resolve this put a suitable title in your alt attributes.
Learn more

DOC Type

DOC Type : <!DOCTYPE html>


Page have doc type.

Knowledge Base
doc type is not SEO factor but it is checked for validating your web page. So set a doctype at your html page.
Learn more

Depreciated HTML Tag

Your site does not have any depreciated HTML tag.
Knowledge Base
Older HTML tags and attributes that have been superseded by other more functional or flexible alternatives (whether as HTML or as CSS ) are declared as deprecated in HTML4 by the W3C - the consortium that sets the HTML standards. Browsers should continue to support deprecated tags and attributes, but eventually these tags are likely to become obsolete and so future support cannot be guaranteed.

HTML Page Size

HTML Page Size : 41 KB


HTML page size is <= 100KB

Knowledge Base
HTML page size is the one of the main factors of webpage loading time. It should be less than 100 KB according to google recommendation. Note that, this size not including external css, js or images files. So small page size less loading time.

To reduce your page size do this steps
1) Move all your css and js code to external file.
2) make sure your text content be on top of the page so that it can displayed before full page loading.
3) Reduce or compress all the image, flash media file etc. will be better if these files are less than 100 KB
Learn more

GZIP Compression

GZIP compression is disabled.

Knowledge Base
GZIP is a generic compressor that can be applied to any stream of bytes: under the hood it remembers some of the previously seen content and attempts to find and replace duplicate data fragments in an efficient way - for the curious, great low-level explanation of GZIP. However, in practice, GZIP performs best on text-based content, often achieving compression rates of as high as 70-90% for larger files, whereas running GZIP on assets that are already compressed via alternative algorithms (e.g. most image formats) yields little to no improvement. It is also recommended that, GZIP compressed size should be <=33 KB

Inline CSS

Your site does not have any inline css.
Knowledge Base
Inline css is the css code reside in html page under html tags not in external .css file. Inline css increases the loading time of your webpage which is an important search engine ranking factor. So try not to use inline css.

Internal CSS

Your site have 1 internal css.

Knowledge Base
Internal css is the css codes which resides on html page inside style tag. Internal css is increases loading time since no page caching is possible for internal css. Try to put your css code in external file.

Micro Data Schema Test

Site failed micro data schema test.
Knowledge Base
Micro data is the information underlying a html string or paragraph. Consider a string “Avatar”, it could refer a profile picture on forum, blog or social networking site or may it refer to a highly successful 3D movie. Microdot is used to specify the reference or underlying information about an html string. Microdata gives chances to search engine and other application for better understanding of your content and better display significantly on search result.
Learn more

IP & DNS Report

IPv4 185.143.233.5
IPv6 Not Compatiable
DNS Report
SLHostClassTTLTypePRITargetIP
1sghl.irIN179A185.143.234.5
2sghl.irIN179A185.143.233.5
3sghl.irIN7199NSt.ns.arvancdn.com
4sghl.irIN7199NSi.ns.arvancdn.com

IP Canonicalization Test

Site failed IP canonicalization test.

Knowledge Base
If multiple domain name is registered under single ip address the search bots can label other sites as duplicates of one sites. This is ip canonicalization. Little bit like url canonicalizaion. To solve this use redirects.
Learn more

URL Canonicalization Test

Site failed URL canonicalization test.

Knowledge Base
Canonical tags make your all urls those lead to a single address or webpage into a single url. Like :
<link rel="canonical" href="https://mywebsite.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.mywebsite.com/home" />
Both refer to the link mywebsite.com/home. So all the different url with same content or page now comes under the link or url mywebsite.com/home. Which will boost up your search engine ranking by eliminating content duplication. Use canonical tag for all the same urls.
Learn more

Plain Text Email Test

Site passed plain text email test. No plain text email found.

Plain Text Email ListKnowledge Base
Plain text email address is vulnerable to email scrapping agents. An email scrapping agent crawls your website and collects every Email address which written in plain text. So existence of plain text email address in your website can help spammers in email Harvesting. This could be a bad sign for search engine.

To fight this you can obfuscate your email addresses in several ways:
1) CSS pseudo classes.
2) Writing backward your email address.
3) Turn of display using css.
4) Obfuscate your email address using javascript.
5) Using wordpress and php (wordpress site only).
Learn more

cURL Response

urlhttps://sghl.ir/content typetext/html; charset=utf-8
http code200header size474
request size117filetime-1
ssl verify result0redirect count0
total time0.46839namelookup time0.398977
connect time0.39998pretransfer time0.415822
size upload0size download42240
speed download90256speed upload0
download content length-1upload content length-1
starttransfer time0.467135redirect time0
redirect urlprimary ip185.143.233.5
certinfoprimary port443
local ip37.228.136.178local port48960

Mobile Friendly Check


Mobile Friendly : Unknown

Score : Unknown

Localized Rule Name Rule Impact
No data to show.
CMS:
Locale:
Roboted Resources:
Transient Fetch Failure Resources:

Google Page Speed Insight (Mobile)

Page Speed

Usability Score

Page Statistics
Avoid App Install Interstitials That Hide Content

Your page does not appear to have any app install interstitials that hide a significant amount of content. Learn more about the importance of avoiding the use of app install interstitials.

Avoid Plugins

Your page does not appear to use plugins, which would prevent content from being usable on many platforms. Learn more about the importance of avoiding plugins.

Configure Viewport

Your page specifies a viewport matching the device's size, which allows it to render properly on all devices. Learn more about configuring viewports.

Size Content to Viewport

The contents of your page fit within the viewport. Learn more about sizing content to the viewport.

Size Tap Targets Appropriately

All of your page's links/buttons are large enough for a user to easily tap on a touchscreen. Learn more about sizing tap targets appropriately.

Use Legible Font Sizes

The text on your page is legible. Learn more about using legible font sizes.

Landing Page Redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects

GZIP Compression

You have compression enabled. Learn more about enabling compression.

Leverage Browser Caching

You have enabled browser caching. Learn more about browser caching recommendations.

Server Response Time

Your server responded quickly. Learn more about server response time optimization.

Minify CSS

Your CSS is minified. Learn more about minifying CSS.

Minify HTML

Your HTML is minified. Learn more about minifying HTML.

Minify JavaScript

Your JavaScript content is minified. Learn more about minifying HTML.

Render-blocking JavaScript and CSS

You have no render-blocking resources. Learn more about removing render-blocking resources.

Optimize Images

Your images are optimized. Learn more about optimizing images.

Prioritize Visible Content

You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.

Google Page Speed Insight (Desktop)


Page Statistics
Page Speed

Landing Page Redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects

GZIP Compression

You have compression enabled. Learn more about enabling compression.

Leverage Browser Caching

You have enabled browser caching. Learn more about browser caching recommendations.

Server Response Time

Your server responded quickly. Learn more about server response time optimization.

Minify CSS

Your CSS is minified. Learn more about minifying CSS.

Minify HTML

Your HTML is minified. Learn more about minifying HTML.

Minify JavaScript

Your JavaScript content is minified. Learn more about minifying HTML.

Render-blocking JavaScript and CSS

You have no render-blocking resources. Learn more about removing render-blocking resources.

Optimize Images

Your images are optimized. Learn more about optimizing images.

Prioritize Visible Content

You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.

دکتر سایت v1.1 © inten